Regulamin płatności sms

Regulamin płatności SMS portalu SuperOferty24.pl

 

§1

Usługodawcą (prowadzącym Serwis) jest Agencja Medialna CYBI:MEDIA, właściciel portalu SuperOferty24.pl.

§2

Obsługę techniczną związaną z SMS Premium, sprawuje firma RPDP Robert Paszkowski, 02-143 Warszawa, Żwirki i Wigury 3/10, NIP 1182105129.

§3

a) Serwis polega na udostępnieniu infrastruktury technicznej SMS Premium do dodania ogłoszenia płatnego na portalu ogłoszeń SuperOferty24.pl

 

§4

Koszt wysłania SMS pod numer 75480 wynosi 5 zł netto (6,15 zł brutto).

 

Usługa dostępna jest dla sieci Orange, T-Mobile, Plus, Play, Sferia, Cyfrowy Polsat oraz wszystkich sieci wirtualnych MVNO (np. GaduAir, mBank mobile, Aster).

§5

Tylko poprawnie wysłany SMS z dokładnie wpisaną komendą i numerem Premium, uprawnia do uzyskania kodu jednorazowego. W przypadku błędnie wpisanego SMSa, Użytkownik otrzyma komunikat o błędnie wysłanej komendzie.

Zgodnie z zasadami opłata za każdego wysłanego SMSa jest pobierana przez operatorów GSM w momencie jego wysłania, nawet jeśli jest to nieprawidłowy SMS.

Organizator informuje, iż nie ma obowiązku zwrotu kosztów SMSa bądź przesłania ponownie kodu, w przypadku jeśli Użytkownik wysłał błędną treść SMSa.

§6

Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji związanej z funkcjonowaniem Serwisu, bądź nieotrzymania SMSa z kodem, mimo wysłania prawidłowej treści SMS, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji poprzez wysłanie e-maila na adres: biuro@superoferty24.pl.

§7

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości przesłane przez Uczestnika w formie SMS nie dostarczone lub opóźnione z przyczyn leżących po stronie Operatora sieci komórkowej.